Our Products

Our best products for your dream home.

Fewa – Acrylic Washable Distemper

फेवा डिस्टेम्पर घरभित्र घामपानी नपर्ने ठाउँमा भित्ताहरुमा लगाउन प्रगोग गरिन्छ । यो सबै कलरमा उपलब्ध हुन्छ । Fewa ...

read more

Biraj - Acrylic Washable Distemper

बिराज डिस्टेम्पर घरभित्र घामपानी नपर्ने ठाउँमा भित्ताहरुमा लगाउन प्रगोग गरिन्छ । यो सबै कलरमा उपलब्ध हुन्छ । Biraj ...

read more

Weather Warrior - Exterior Emulsion

यो घरभित्र तथा बाहिरको भित्ताहरुमा प्राईमर लगाईसकेपछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो ईमल्सन प्लाष्टिक पेन्ट्स (Emulsion Plastic ...

read more

Wall Mine - Interior Premium Emulsion

यो घरभित्र घामपानी नपर्ने ठाउँमा भित्ताहरुमा प्राईमर लगाईसकेपछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो ईमल्सन प्लाष्टिक ...

read more

Glint Touch Emulsion

यो घरभित्र घामपानी नपर्ने ठाउँमा भित्ताहरुमा प्राईमर लगाईसकेपछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो ईमल्सन प्लाष्टिक ...

read more

Evergreen Emulsion

यो घरभित्र तथा बाहिरको भित्ताहरुमा प्राईमर लगाईसकेपछि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो ईमल्सन प्लाष्टिक पेन्ट्स (Emulsion Plastic ...

read more

Biraj Stone Guard & Finish

यो घरको भित्ताहरुमा लगाईने एक प्रकारको ीबmष्लबतष्यल हो । घरमा रंगरोगन गरिसकेपछि प्रयोग गरिने यो Lamination ले घरको ...

read more

Biraj Wall Putty

घरमा प्लाष्टर गरिसकेपछि घरको भित्ताहरुमा प्रयोग गरिने Biraj Wall Putty ले घरको भित्ताहरुमा चिल्लोपना बढाउनुका साथै ...

read more

Biraj Wood Varnish

यो फर्निचरहरुमा लगाईने एक प्रकारको ीबmष्लबतष्यल हो जसले घर तथा अफिसमा भएका फर्निचरहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ र ...

read more

Biraj Synthetic Enamel

बिराज सिन्थेटिक इनामेल काठमा र फलाममा लगाईने रंग हो । यो ईलामेल सस्तो हुन्छ । यो लगाउदा सधै दुईकोट लगाउनुपर्छ अनी ...

read more

Biraj Metal Primer

यो फलाममा रंग लगाउनुभन्दा पहिला लगाईने प्राईमर हो । यो लगाएर ईनामेल लगाउदा फलामलाई खिया लाग्नबाट बचाउनुका साथै ...

read more

Black Japan

यो फलाममा खिया नलागोस भन्नकोलागि प्राईमर प्रयोग नगरिकन लगाइने सस्तो खालको कालो रंग हो । Biraj Black Japan is affordable and cheap Black color paint used ...

read more

B-Eden High-gloss Enamel

यो उच्च स्तरीय इनामेल हो । यो काठमा र फलाममा लगाउन सकिन्छ । यो उच्च नयिकक भएकाले गर्दा थोरै खपत र टिकाउ हुन्छ । यो ...

read more

Biraj Aluminium Paints

यो फलाममा लगाईने आलुमुनियम रंग हो । यो सिल्भर ९क्ष्खिभच० कलरको हुन्छ । यो मेटल प्राईमर लगाएर मात्र प्रयोग गर्न ...

read more